Služby pro firmy

Psychologie a psychoterapie

Individuální a empatické setkání se zkušeným terapeutem, díky kterému se cítíte lépe a účinně řešíte svá osobní témata. Díky širokému spektru metod terapeutické práce nabízíme podporu klientům v jakékoli životní situaci. Důležitým pilířem naší práce je atmosféra důvěry a respektu. V rámci psychoterapie nahlížíme bezpečně do minulosti, ve které je často ohnisko současných potíží. Procházíme současnou životní situaci, a poté vedeme klienta do budoucnosti, ve které nachází smysl a spokojenost.

Koučování, mentální trénink a mentoring

Příležitost k osobnímu růstu, dosažení úspěchu i životní spokojenosti díky průvodci, který nabízí efektivní a bezpečné vedení. Kouč je průvodce na cestě k cíli, který chce klient dosáhnout. Kouč pomáhá zvládat překážky a výzvy, pomáhá odhalovat nejlepší předpoklady a schopnosti, podporuje osobní motivaci dojít k vytyčenému cíli. Pracujeme také s týmy nebo skupinami, kterého členové mají společný cíl.

Den s psychologem v zaměstnání

Individuální setkání zaměstnanců s psychologem, koučem nebo osobním poradcem přímo ve firmě je ceněným a efektivním firemním benefitem. Služba poskytuje dle potřeby klienta více terapeutický nebo koučovací přístup. Odborný poradce maximálně podporuje zaměstnance směrem k jeho spokojenosti, na straně druhé respektuje cíle firmy a podporuje kvalitní profesní výkon klienta. Zkušenost ověřila oboustranný benefit této služby. Zlepšení osobní spokojenosti zaměstnanců se pozitivně projevuje v pracovním výkonu.

Telefonické konzultace pro zaměstnance

Výhodný a ceněný firemní benefit pro firmy s vysokým počtem zaměstnanců a s požadavkem umožnit psychickou podporu zaměstnancům v pobočkové síti. Služba aktivně pomáhá snižovat akutní a kumulovaný stres ve firemním prostředí. Poskytuje odbornou podporu zaměstnancům v oblasti soukromých i profesních témat, která vždy ovlivňují i kvalitu profesního výkonu, spokojenost zaměstnanců a jejich celkové zdraví. Se zaměstnanci také řešíme témata změny, rozvoje a osobního růstu.

Stress management snižování a řízení stresu

Aktualizace zákoníků práce a evropských směrnic, týkajících se zaměstnaneckého poměru, povinují zaměstnavatele ke zvýšenému zájmu o psychické zdraví a duševní pohodu svých zaměstnanců. Toto téma je nutné uchopit zejména systémově, z důvodu celospolečenského rozsahu zvýšeného prožívání pracovního stresu. Téma snižování a řízení pracovního stresu aktivně s firmami řešíme nejen z pohledu zákona, ale zejména pozitivního vlivu na spokojenost, zdraví a profesní výkon zaměstnanců. Téma stresu řešíme z pohledu prevence ale zejména nacházíme efektivní řešení pro jeho snižování.

Monitoring stresu a psychosociálních rizik na pracovišti

Téma snižování stresu souvisejícího s prací se dotýká velmi důležité oblasti firemního života, a sice ochrany zdraví zaměstnanců a bezpečnosti práce. Proto se monitoring stresu a psychosociálních rizik vyplývajících z výkonu práce stává nedílnou součásti pravidelných firemních procesů, které podporuje i zákoník práce a směrnice evropské unie. Monitoring aktuálního stavu vašich zaměstnanců zajistíme profesionálně, komplexně a v atmosféře důvěry. Nepřinášíme do firmy další stres ale nabízíme aktivitu, která zaměstnance zajímá a dává jim smysl.

Firemní zdraví

Ve zdravé firmě, zdravý duch. Aneb, zdraví zaměstnanci jsou spokojenější a podávají lepší profesní výkon. Pečujeme o firemní zdraví, organizujeme programy a dny firemního zdraví na širokou škálu odborných témat. Našim cílem je zlepšení celkového zdraví zaměstnanců a respektování důležitosti propojit zdraví psychické a somatické. Spolupracujeme s řadou kvalifikovaných odborníků.

Pracovní regenerace

Regenerační, preventivní ale i terapeutický program pro skupinu do 20 zaměstnanců, kteří získají individuální péči, vyšetření a odbornou konzultaci několika vybraných specialistů. Program je velmi užitečným a oceňovaným firemním programem zajištěným externisty s pozitivním efektem na psychickou pohodu a celkové zdraví zaměstnanců.

Osobní a profesní vzdělávání

Mít znalost, udělat zkušenost a znát smysl, jsou 3 základní pilíře našich vzdělávacích projektů, které ctíme, a ke kterým vedeme naše klienty. Předáváme lety ověřené ale zejména moderní znalosti a trendy vybraného tématu. Propojujeme znalosti s praxí a možnostmi využití v profesním i osobním životě. Vybízíme k nalezení smyslu a užitku nabitých znalostí a dovedností. No a když je těžké najít smysl, trénujeme odpovědnost a disciplínu ?.

Pracovní psychologie a diagnostika

Stáváme se firmám odborným partnerem v oblasti řízení lidských zdrojů. Našim společným cílem je spokojený zaměstnanec a úspěšná firma. Aby firma věděla, jak naplňovat vize a jak dosahovat cílů, musí znát aktuální stav a své firemní zdroje – tedy také míru spokojenosti zaměstnanců, jejich postoje vůči práci a firmě, míru prožívaného stresu, potenciál firmy ale také slabiny, které je nutné řešit a mít pod kontrolou.

Firemní reference

 • Den s psychologem a koučem
 • Dny firemního zdraví
 • Telefonické konzultace pro zaměstnance
 • Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Firemní vzdělávání a rozvoj,

 • Telefonické konzultace pro zaměstnance

 • Dny firemního zdraví

 • Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Firemní psychologie
 • Firemní vzdělávání a rozvoj
 • Psychologická diagnostika zaměstnanců

 • Telefonické konzultace pro zaměstnance
 • Firemní vzdělávání a rozvoj
 • Monitoring spokojenosti zaměstnanců
 • Stress management
 • Rozvoj managementu

 • Psychologická diagnostika managementu

 • Monitoring spokojenosti zaměstnanců

 • Rozvoj managementu

 • Semináře v oblasti zvyšování spokojenosti klíčových zaměstnanců a manažerů.
 • Připravujeme: průzkum spokojenosti zaměstnanců, zajištění odborné psychologické péče pro zaměstnance v regionálních centrech v rámci ČR. 

Reference k náhledu ZDE

 • Den s psychologem a koučem

 • Monitoring spokojenosti

 • Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Rozvoj managementu

Reference k náhledu ZDE

 • Pracovní regenerace zaměstnanců

 • Den s psychologem a koučem

 • Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Firemní vzdělávání a rozvoj

 • Rozvoj managementu

Balance Centrum je zde i pro Vás