V sobotu 10.10.2015  proběhla v rámci Barcampu v Hradci Králové přednáška Jany Kastnerové, psychoterapeutky a zakladatelky Balance Centra, a Dity Přikrylové, datové analytičky a studentky Aplikované informatiky na MUNI, na téma „ženy v IT“. Dvě ženy ze dvou zcela odlišných oborů si společně položily otázky, na které hledaly odpovědi. Psychologický pohled na věc byl doplněn zkušenostmi z praxe, a tak vznikla velmi zajívavá a inspitující přednáška oslovujcí jak profíky z odboru IT, tak i širokou veřejnost. Přednášející totiž upozornily na velmi aktuální téma gendrových rozdílů v zaměstnání, podařilo se jim objasnit, jaké přínosy může žena v IT mít nebo jaký druh podpory žena v IT potřebuje.

odkaz: http://www.barcamphk.cz/lectures