Pro naše firemní klienty nabízíme telefonické konzultace pro zaměstnance, jako firemní benefit v oblasti psychického zdraví a zaměstnanecké spokojenosti. Firemní benefity v této oblasti ve firmách v České republice chybí. Naše služba nevznikla na základě teorie ale vychází z požadavků praxe našich klientů.
Nabízíme našim klientům balíček služeb k podpoře celkového zdraví a spokojenosti zaměstnanců. Vliv psychiky na profesní výkon a celkové zdraví již dnes není tabu, otevřeně a aktivně naše služby firemním klientům nabízíme a se zaměstnanci sdílíme. Naši výhodou je několikaletá zkušenost z firemní sféry ale zároveň v kombinací s psychologickou praxí. Přidanou hodnotou našich služeb je kombinace psychologie, koučování, mentálního tréninku ale také metod z oblasti relaxace a regenerace psychiky. Psycholog bez znalosti firemní a korporátní sféry má omezené možnosti v pomoci svým klientům, kteří řeší profesní potíže, potíže v důsledku sladění profesního a osobního života a pod. Pouze kouč a poradce osobního rozvoje má zase omezené možnosti podpořit člověka v tísni a ve vážných psychických stavech. Snažíme se, aby byli naše služby efektivní, konstruktivní a to co v nejkratším čase, což je v případě firemní sféry nezbytné. Služba je diskrétní, profesionální, týmová a podpořena dalšími službami jako: den s psychologem ve firmě, dny zdraví v oblasti psychiky, semináře a workshopy, individuální poradenství, psychoterapie a koučování, projekty osobního, manažerského a firemního rozvoje a další, stres monitoring, diagnostiku, manažerský TimeOut, prevenci i řešení různorodých témat z firemního prostředí (například: fluktuace, hodnocení zaměstnanců, změny manažerského stylu, vztahy na pracovišti…)
Výhodná je pro firmy i forma financování tohoto benefitu.
Telefonické konzultace řeší témata jak akutního charakteru (závažné psychické stavy v práci, psychosomatické obtíže, akutní stres na pracovišti a pod.) ale pomáhá při řešení i dlouhodobých potíží (vztahy na pracovišti, pokles motivace a pod.) nebo rozvojová témata (fenomény povýšení, dosažení stanovených cílů a pod.).
Služba nenahrazuje psychoterapii ani koučování (pokud to není s ohledem na zdraví zaměstnance nutné) ale je schopna nabídnout zaměstnancům impulz k vlastnímu seberozvoji a řešení potíží, je schopna zachytit vážné potíže a poradit jak je začít řešit, poskytuje akutní úlevu a napomáhá snižování kumulovaného stresu.
Poskytujeme našim firemním klientům službu tak, aby byla v souladu s pracovní dobou, neomezovala zaměstnance při jejich pracovním výkonu ale naopak jej podpořila, aby byla užitečná jak zaměstnanci tak firmě a přinesla oběma stranám co nejlepší benefit.
„Telefonní číslo na odborníka je jako airbag v autě. Možná ho za celou dobu užívání automobilu nepoužijete ale jste rádi, že jej ve výbavě máte. Máte jistotu, že když bude potřeba, může vám nejen ochránit zdraví ale i zachránit živo.“ Telefonické konzultace Balance Centra