Dnes a denně se doslýcháme či dočítáme o slavných, bohatých, vlivných, uznávaných a obdivovaných osobnostech, které ve svém životě dosáhli nevídaného úspěchu. Ať už mluvíme o umělcích, sportovcích, politicích, vědcích a myslitelích nebo o podnikatelích, kteří mají na svých účtech pohádkové až nemyslitelné částky, všechny tyto jedince spojuje jedno slovo „úspěch“. Úspěch je drogou moderní doby, snad každý z nás touží po úspěšném, tzn. šťastném životě. Otázka, zda úspěch znamená zákonitě životní štěstí, by měla směřovat k někomu z řad výše zmíněných, ale také bych zde mohla na hraně psychologie, filozofie a spirituality uvažovat nad tím, co to vlastně štěstí je. Někdo tento pojem vnímá jako chvilkový psychický stav – emoční prožitek, někdo naopak jako způsob života, pro který se stačí rozhodnout, jiní zase jako nedosažitelný cíl, ale to by bylo téma na samostatný článek, ideálně knihu. Shodneme-li se na tom, že úspěch se štěstím, byť třeba jen dočasným, souvisí, mohli bychom se podívat na to, jaké kroky doporučují odborníci a úspěšní lidé na cestě za úspěchem.

Cílem tohoto příspěvku avšak není podat vám seznam ingrediencí se stručným návodem, jak zrealizovat svoji cestu na vysněný vrchol. Slovo úspěch totiž nevnímám jako hotovou věc, za kterou se člověk dlouhou dobu plahočí a na jejíž konci, byť zcela vyčerpán, může konečně prohlásit – dokázal jsem to a co teď dál? Úspěch je z mého pohledu způsob, jakým svůj život vedeme, čím se zaobíráme a kam směřujeme. Úspěch je, když se nám podaří věnovat něčemu, co nás vnitřně naplňuje, obohacuje a fascinuje natolik, že jsme tomu ochotni věnovat velkou část našeho životního času. Ti skutečně úspěšní mohou říci, že je to to, co je živí –  jejich povolání. Ne každý ale má svoji vysněnou práci a i přesto může žít úspěšný život, když svůj čas uspořádá tak, aby se mohl věnovat, tomu co ho baví a těší. Na počátku všeho stojí uvědomění si sebe sama, svých potřeb, tužeb, schopností, toho co, chceme, kde se cítíme dobře, co nám dává smysl a vnitřně nás uspokojuje. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, co nás naopak nebaví, štve, v čem nejsme schopní a z největší pravděpodobností asi nebudeme ani úspěšní.  Znát své přednosti a slabiny je základem k tomu, abychom se rozhodli, jakou cestu si zvolíme. Není třeba prodírat se hustým křovím, když o kousek dál je rozkvetlá louka, po které se určitě vydáme s větší chutí a sebevědomím. S úspěchem také souvisí psychologický termín sebeaktualizace nebo seberealizace, což je přirozená lidská potřeba a v Maslowově pyramidě je umístěna v nejvyšším patře, tzn. při naplnění všech základních potřeb biologických, potřeby bezpečí, lásky, sounáležitosti apod. projevuje člověk také potřebu nalezení sebenaplnění a realizovat vlastní potenciál.

Brian Tracy, psycholog, který popsal 6 klíčů k osobní síle, za prvním krokem k úspěchu vidí utvoření pozitivního sebepojetí. Své „klíče úspěchu“ ukryl pod zkratku „SECRET“:

–          S (Sence of purpose = cílevědomost) – vědomí osobního poslání v životě, stanovení jasných a konkrétních cílů

–          E (Excellence = znamenitost) – vlastní závazek, že to, čeho chceme dosáhnout, realizujeme nejlépe, jak umíme

–          C (Contribution = vklad, výkon) – učiňme své „pracující/realizující já“ více hodnotným pro ostatní, vložme do své aktivity něco nadstandartního a osobitého

–          R (Responsibility = odpovědnost) – jsme pánem svého osudu, buďme zralí a za svá rozhodnutí přebírejme veškerou zodpovědnost

–          E (Effort = úsilí) – základní pravidlo a tj. „jak zaseješ, tak sklidíš“ platí, pracujme tvrdě, ale také chytře, soustřeďme se na to, co a jak děláme

–          T (Time management) – využijme své nadání a schopnosti efektivně, nebojme se riskovat, stanovme si cíle a překonejme strach, protože právě strach často brání našemu úspěchu.

Vědět, co je ten správný směr, neznamená znát už na startu přesně náš cíl, ten se může utvářet až v průběhu cesty, je potřeba ale udělat první krok směrem tam, kde se cítíme sami sebou. Bill O’Hanlon ve své knize Lazy Man`s Guide To Success (Lenochova cesta k úspěchu) radí: „Nezabývejte se zpočátku tím, zda taková aktivita může mít praktický prospěch, zda na ní lze vydělat nebo zda ji můžete přetvořit do skutečného povolání“. A je to logické, protože ani peníze neznamenají dlouhodobý úspěch a s tím spjatý pocit štěstí, které je z určitého pohledu trvalou psychikou vlastností, jakou ani tak závratná věc, jako je výhra v loterii dlouhodobě neovlivní. Možnost cítit se šťastně a tím možná i úspěšně máme každý na tomto světě, je jen na nás, jak se k němu a hlavně sami k sobě postavíme, jak se přijmeme, jak si sebe vážíme, jak se oceňujeme i jak se cítíme je do jisté míry našim rozhodnutím. S tím vším spjatý úspěch je cesta plná dobrodružství ne vysněný vzdušný zámek, cíl je ta třešnička na dortu, kterou si vychutnáme pouze tehdy, když za ním půjdeme cestou, na které se budeme cítit spokojeni.

Tady naše cesta ne „za úspěchem“, ale „úspěchem“ teprve začíná. Zajímá vás pokračování tohoto příspěvku? Dočtete se o něm brzy opět na blogu Balance Centra.

Autor: Aneta Unzeitigová

Zdroje: Bill O’Hanlon: Lazy Man´ Guide To Sucess, 2007

http://psychologie.cz/lenochova-cesta-k-uspechu/

http://home.earthlink.net/~denmartin/pac.html