„Cílem služby „Helpline” je dát našim zaměstnancům možnost sdílet a řešit své životní situace ať už z oblasti pracovní nebo soukromé. Jsme si vědomi toho, že psychické zdraví a spokojenost našich zaměstnanců jsou důležité faktory úspěchu. Proto jsme po dohodě s Balance Centrem službu„Helpline” doplnili a rozšířili o Den s psychologem. Paní Mgr. Jana Kastnerová osobně dochází v dohodnutých dnech k nám do společnosti na předem domluvené osobní schůzky se zaměstnanci.“ říká HR manager společnosti DHL IT Services