Balance Centrum se aktivně podílí na projektech firemního zdraví. V letech 2012,  2013 a 2014 realizujeme ve společnosti DHL témata zaměřená na měření zdravotních hodnot, výživu, ergonomii práce, péče o oči v zaměstnání, téma zdravá kůže, stress management, prevenci vážných onemocnění muže a ženy, motivační přednášky a semináře na téma zdravá firma. Měření zdravotních hodnot provádíme i kontrolní, aby měli zaměstnanci srovnání a mohli posoudit, zda se na těchto hodnotách projeví jejich úsilí a aktivity v oblasti zdravého životního stylu. Dny zdraví se stávají pravidelnou součástí roku společnosti DHL. Kontinuita a dlouhodobá spolupráce znamená větší důvěru zaměstnanců ale i vedení společnosti. Dny zdraví jsou oblíbenými eventy, jsou četně navštěvovány a stále nacházíme další zajímavá témata pro realizaci a prostor pro spolupráci.