Jistě jste to už také zaznamenali. Všude kolem se hemží lidé kupující dárky, ulice jsou plné výzdoby, osvětlené stromky stojí na všech velkých námětích, kde voní punč a hrají koledy, prostě přicházející čas Vánoc je vidět, slyšet i cítit všude kolem nás.  Když opomeneme křesťanské tradice, díky kterým tyto krásné svátky každý rok slavíme, Vánoce jsou tady také proto, abychom se na chvíli zastavili, strávili čas s těmi nejbližšími, odpočali si po tom celoročním pracovním či studijním maratonu a uzavřeli v sobě další etapu našeho života. S každým rokem přichází něco nového, něco se učíme, sbíráme nové zkušenosti, potkáváme nové lidi, poznáváme sami sebe. Ale některé věci i lidé z našeho života zase odcházejí, loučíme s nimi, abychom mohli přijímat ty nové. Současný trend předvánočního potažmo vánočního shonu (nakoupit, uklidit, navařit, napéct, vyzdobit, popřát atd.) nám ale moc toho volna a klidu pro odpočinek a rozvahu nad tím, co dobrého nám uplynulý rok přinesl a z čeho bychom se měli naopak ponaučit, nedopřává. Je ale důležité si uvědomit, že to nejlepší, s čím můžete do nového roku vstoupit, je hlavně zdraví a duševní harmonie. Proto se teď pojďme na chvíli oprostit od starostí všedního dne a věnujme se tomu nejdůležitějšímu, co v životě máme a co také nejčastěji zanedbáváme, „sami sobě“.

Kromě vánočního času se blíží i zimní slunovrat (letos vychází na 22. prosince), který má také svůj zvláštní úděl. Přináší do našich temných dnů návrat slunce, světla, energie a naděje do dnů budoucích. Zatím co s letním slunovratem, který krátí den, se příroda začíná pomaloučku ukládat k odpočinku, se zimním slunovratem, leč to není hned vidět, se do života vrací opět energie a síla. Tyto dvě roční periody -prodlužování a zkracování dne mají vliv nejen na přírodu, ale i na naše tělo a duši. Vzájemně se doplňují a společně utvářejí celistvost a harmonii. Zajímavé je přirovnání zimního a letního slunovratu k nádechu a výdechu, které společně utvářejí dech, jako roční periody utvářejí rok. V první polovině roku máme kapacitu na to být tvůrčí, realizující, přijímající, inovující, hledající, zatímco v druhé polovině roku čerpáme z toho, co jsme nabyli v té první. Realizujeme naše plány, dokončujeme, co jsme započali, jednoduše sklízíme to, co jsme zaseli.  Naše práce a úsilí se zhmotňuje do úspěchu či neúspěchu a naším úkolem je zakomponovat do našich životů to dobré a funkční a vypořádat se s tím, co se nepodařilo. Co se nám neosvědčilo a ukázalo se jako nefunkční, s tím je dobré se rozloučit, abychom do nového období vstoupili očištěni od nedořešených a neuzavřených záležitostí. Lidé mají ve zvyku dávat si do nového roku všelijaká předsevzetí, která pak už na Nový rok někteří porušují (např. kuřák už pár hodin po slavnostním přípitku nevydrží a řekne už po stopadesáté „tak poslední“). Mnozí z nás už na podobná předsevzetí z vlastních zkušeností zanevřeli. To, že se nám naše předsevzetí často nedaří naplnit, ale nemusí být proto, že jsou nereálná, nebo že nejsme dost dobří, silní či průbojní na to, abychom jim dostáli. To v čem jsou některé naše cíle a přání nereálná je ta „okamžitost“, ve které je chceme naplnit. Všechno potřebuje svůj čas, a proto je zajisté lepší se raději zamyslet nad tím, čeho bychom chtěli v průběhu roku 2016 dosáhnout a rozplánovat si svůj cíl do dílčích podúkolů, které budeme postupně systematicky realizovat. K tomu, abyste se mohli znovu v plné síle nadechnout a realizovat to co si přejete, daleko více než předsevzetí pomáhá vyrovnaný duch, jasná mysl, očištěné svědomí a hlavně odpočinuté tělo i blízkost druhých.

Proto zapomeňte na chvíli na všechny starosti a oprostěte se od stresu spojeným s přípravami na Vánoce, můžete si to dovolit. Nadělte si už dopředu dárek, který jistě ocení i Vaše okolí, sepište si na papír všechno, čeho se Vám v uplynulém roce podařilo dosáhnout, na co jste hrdí a v čem byste rádi pokračovali i v novém roce. Na jiný list papíru napište to, s čím už nehodláte dál pokračovat, co se ve Vašem životě neosvědčilo a rozlučte se s tím, třeba tak, že ten list roztrháte nebo zmuchláte a zahodíte. Uzavřete to ještě předtím, než nastane Štědrý den, ideálně před zimním slunovratem, abyste si už žádné chmury a starosti na svátky a do nového roku nepřenášeli. I takové symbolické gesto vám může zprostředkovat pocit úlevy, klidu a vnitřního očištění.

Vánoce přece nemusí být o tom hlavně toho co nejvíce nakoupit, navařit, napéct, sníst apod. To, co tvoří skutečnou vánoční atmosféru, je to nehmatatelné a penězi nezhodnotitelné jako je sdílení, blízkost, potěšení, povzbuzení, poděkování, uznání anebo prostý úsměv. Pojďme se na svátky připravit trochu jinak, než jsme zvyklí a místo drahých dárků věnujte úsměvy a obětí. Vlídné a laskavé slovo může mít pro někoho totiž mnohem větší cenu než předražený „iPhone“. Na závěr cituji úryvek z článku Michala Šamana: „Dávejte si dárky ze srdce, obdarovávejte se věcmi z ruky do ruky a dívejte se přitom navzájem do očí. Stromeček berte jen jako kulisu nebo svědka, ne stožár nad hromadou dárků. Každý může někoho něčím obdarovat, každý je něčím bohatý. I kdyby to mělo být jen vlídné slovo, laskavý pohled, něžný dotyk. Řeknete si, co k sobě cítíte a na co po celý rok nebyl čas. Nestyďte se za to! Odpusťte sobě a všem komu jste za celý rok neodpustili“ Obdržíte dar klidu a míru, základ všeho.

Jak trápíte Vánoční čas vy? Máte nějaké osvědčené rituály, které Vás zachovávají v klidu a harmonii po celou dobu svátků? Budeme rádi, když se s námi o vaše rady a tipy podělíte. A jinak nejen „Šťastné a Veselé“, ale i „Klidné a Laskavé“ Vánoce vám přejeme z Balance Centra.

Autor: Aneta Unzeitigová

Zdroj: článek z časopisu Univerzita Energy: Advent je příprava na nový rok (Michal Šaman)