Jiří Kastner je v roce 2014 a 2015 aktivní v rámci přednáškové činnosti na univerzitách v Hradci Králové a na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho oborem je zejména psychologie koučování, péče o klienta, vzorce úspěchu a motivace k výkonu. Přednáší také jako lektor ve firmách. Svoje přednášky a semináře obohacuje o účast hostů zejména z řad významných českých sportovců.