Alzheimerova nemoc je v současné době považována za jednu z největších hrozeb moderní společnosti a počet nemocných každým okamžikem stoupá. Podle dat Mezinárodní federace pro Alzheimerovu nemoc (ADI) totiž touto chorobou na světě trpí 46,8 milionů lidí. Přírůstek nových nemocných za rok 2015 bude podle ADI celkem 9,9 milionů, což je o 30 % více než v roce 2010. Každé 3 sekundy roku 2015 onemocní jeden člověk Alzheimerovou chorobou! Podle odhadů ADI se počet nemocných s demencí zdvojnásobí každých dvacet let; v roce 2030 tedy bude trpět demencí 65,7 miliónu a v roce 2050 115,4 miliónu lidí. Stále se ještě domníváte, že tímto nevyléčitelným onemocněném nejste ohroženi? Možná je tomu tak, pojďme se společně podívat na nejnovější fakta, která vycházejí z vědeckých studií, a sami si ověřte, zda děláte skutečně vše pro to, abyste se kognitivní deterioraci, co nejdéle a nejlépe nadobro vyhnuli.

Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, která se projevuje jako výsledek patologických procesů, které probíhají v mozku či působí na mozek a způsobují poškození neuronů a synapsí. Jasná příčina tohoto neurodegenerativního onemocnění se zatím nepodařila jednoznačně stanovit. Odborníci ale studují změny, ke kterým dochází v mozku pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. Jedná se především o úbytek nervových buněk produkujících acetylcholin. Na základě těchto popsaných změn pak pacientům předepisují léky působící proti progresi této vážné choroby. V současné době ale nedokážeme průběh nemoci zcela zastavit, pouze ho zpomalit.

Mezi rizikové faktory onemocnění Alzheimerovou chorobou patří jednoznačně vysoký věk. Ve věku 65 let demencí postiženo asi 5% obyvatel a tento počet se každých 5 let zdvojnásobí. V hospodářsky rozvinutých zemích je ve věku 85 let postiženo demencí  přibližně 30% obyvatelstva. Onemocnění Alzheimerovou chorobou není dědičné, jak se někteří lidé mylně domnívají. Pokud se ale onemocnění vyskytne u rodiče či sourozence, zvyšuje se tím pravděpodobnost získání onemocnění asi 3,5krát. Neznamená to ale, že pokud v rodině někdo trpí nebo trpěl Alzheimerovu chorobou, musíme chorobou nutně onemocnět také. Za další rizikové faktory jsou považovány úrazy hlavy, cukrovka, hypertenze nebo duševní onemocnění především deprese. To, u čeho bychom se ale měli zastavit, jsou faktory životního stylu, které můžeme svým přístupem ovlivnit.  A zde je dobré držet se již léta tradované fráze „Ve zdravém těle zdravý duch!“ Jedná se totiž o rizikové faktory jako je snížená fyzická, sociální i mentální aktivita. To, co lékaři nejčastěji doporučují jako prevenci Alzheimerovy choroby, je v první řadě fyzická aktivita a cvičení. Minimálně 40 minut chůze denně třeba jen po rovině, v náročnějším terénu stačí i 30 min. Na co je třeba se dále zaměřit, jsou správné stravovací návyky upřednostňující stravu s nižším obsahem tuku a sacharidů a naopak bohatou na antioxidanty (citrusové ovoce, rostlinné oleje, kyselina listová apod.). V neposlední řadě je důležité docházet na pravidelné kontroly k lékaři, který by Vám měl na každé prohlídce měřit krevní tlak a ideálně i zjišťovat hladinu cholesterolu v krvi. Dříve se lidem v pozdějším věku doporučovalo především udržování mentální kondice (četba knih, luštění křížovek, cílené trénování paměti, kognitivní trénink, konverzace apod.), což je nepochybně základním protektorem kognitivních funkcí po celou dobu našeho života, ale současná zjištění potvrdila, že u lidí v pozdějším věku, hraje daleko vlivnější úlohu právě pravidelný pohyb a fyzická aktivita. Jedním ze zdrojů může být aktivní trávení volného času a pobyt mezi lidmi.

Nečekejte proto, až vám zaklepe odchod do důchodu na dveře, a pojďte udělat něco pro ochranu vašeho duševního i tělesného zdraví tím, že se půjdete projít do krásné podzimní přírody, vyrazíte na kolo nebo do fitka a uvidíte, jak vám bude báječně.

 

Autor: Aneta Unzeitigová

Zdroje: http://www.mednews.cz/cz/aktuality/10493/ve-zdravem-tele-zdravy-duch-prevence-alzheimerovy-choroby

http://www.tribune.cz/clanek/26410-dukazy-pro-prevenci-vzniku-alzheimerovy-choroby-existuji

http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/demence-v-klinicke-praxi-v-roce-2011-462909