ZPĚTNÁ VAZBA NA KOUČINK JANY KASTNEROVÉ

 Po změně své pozice z vedoucí střediska a kolegyně na ředitelku organizace a nadřízený pracovník jsem se dostávala v průběhu prvního roku do situací jako nesmíření se se změnou pozice z kolegyně je nadřízená; spolupráce s prvky manipulace a lží; změny vedoucích středisek atd. Navíc jsem po dobu prvního roku nebyla ani součástí supervize manažerského týmu a cítila jsem tak potřebu mít svého průvodce pro tyto situace a zároveň proto, abych i já dobře provázela své nově příchozí kolegy. V této době s naší organizací začala spolupracovat paní Jana Kastnerová a bylo mi nabídnuto využít jejich služeb jako kouče.

Naši první schůzku musela paní Kastnerová zvládnout spíše v duchu krizové intervence. Zřejmě ale právě tato zkušenost, kdy jsem ji vnímala jako člověka plného empatie, lidskosti a vstřícnosti ve mně vyvolala pocit, že si dokážu představit naši vzájemnou spolupráci.

V současné době spolu spolupracujeme již třičtvrtě roku a já vnímám svého kouče jako důvěryhodnou osobu, která působí při všech našich schůzkách velmi autenticky. V průběhu doby jsme se dotkly témat, jako je např. personální řízení, řízení změn v kultuře organizace a jejich dopady na pracovníky, komunikace s podřízenými atd. Na přístupu paní Kastnerové se mi líbí, že mi rozšiřuje úhel pohledu na věci, které řeším, a napadají mě způsoby řešení, ke kterým bych dříve nedošla. I když cítím při všech našich sezeních „blízkost“ ve sdílení se situací, kterou řeším, oceňuji na ní její stálé uplatňování nadhledu a objektivnosti. Přínos naší spolupráce vnímám ve svém usazení se v pozici a větší sebedůvěře v roli ředitele.  Zisk přináší i pro mé kolegy – z jejich zpětných vazeb vím, že řada podnětných věcí, které jsem si odnesla z našich sezení a aplikovala při svém řízení, následně  pomohla i jim.

Naši spolupráci tak vnímám jako velmi rozvíjející. Koučink se pro mě z manažerského pojmu stal funkčním nástrojem jak po pracovní tak osobní stránce.

 

Mgr. Iva Rosíková

ředitelka organizace