Nová knížka o mindfulness: Tady a teď

 Když mě vydavatelství Grada (Grada: kniha Tady a teď) oslovilo, zda se chci na novou knihu o mindfulness podívat a vyjádřit se k ní, okamžitě jsem souhlasila. Pojetí knihy se mi moc líbilo a možnost přispět mě potěšila. Mám mindfulness moc ráda a aktivně s touto metodou ve své praxi psychologa pracuji a užívám ji i ve svém osobním životě.

 

Knížka mi brzy dorazila poštou. Váha balíku mě překvapila, byl lehoučký. A jednou větou: lehoučká je i kniha svým obsahem. Velmi hravá, tvořivá, jednoduchá, vybízející dělat věci, které jsme již dlouho nedělali. Formát knížky v podobě pracovního sešitu vtáhne „čtenáře“ do akce. Čtenáře jsem dala do uvozovek záměrně, protože si fakticky v knížce příliš nepočteme. Kdo nemá rád dlouhé texty a teorie, přijde si na své. Kdo o mindfulness neví nic, nebo jen málo, může postrádat alespoň nějakou informaci o tom, co se s ním v průběhu cvičení děje a k čemu je to dobré. Knížka může velmi užitečným způsobem vytáhnout dnešního uspěchaného člověka z jeho každodenního koloběhu. Nabízí mu možnosti, jak vnímat svět a sebe v něm jinak, kreativněji, opravdověji a hezčeji.

 

V knize mi chybí báze, půda pod nohama, rámec, který potvrdí prožitek a dá mu „kotvu“ pro uvědomění a poznání. Chybí mi zde trochu mentální forma, kterou podle mě dnešní člověk potřebuje, aby věděl, jak prožitky a emoce uchopit. Toto podle mě respektuje náš způsob života a zároveň nás může rozvíjet užitečným směrem. Kotvení umožňuje vědomé zacházení s prožitky, které knížka velmi hezky navozuje. Tato absence ukotvení jednotlivých metod může, dle mého názoru, snižovat potenciál metody v jejím dalším využití v životě čtenářů. Právě opakované využívání technik a cvičení mindfulness přináší příznivý efekt na psychiku ale i fyzické zdraví.

Knížka může být pro „našeho dnešního“ čtenáře až moc hravá. Na Amazonu kdosi uvedl, že knížka je velmi základní a „silly“, tedy hloupá nebo bláznivá. Přitom, o mindfulness se již mnoho ví a má velmi kvalitní odbornou základnu. Stačilo by opravdu jen pár vět ke každému cvičení. Například: co technika rozvíjí, v čem je užitečná, a jak ji přenést do každodenního života.

V každé zemi bude knížka vnímaná jinak. Jiná je mentalita lidí i povědomí o duševním rozvoji a metodě mindfulness. Pro mé klienty je moc důležité, že mindfulness má průkazy z neurověd, že hmatatelně funguje, že má „vědeckou“ bázi. Toto je našemu člověku, který není zvyklý od malička meditovat, mnohem bližší. Proto je mindfulness tak funkční věc a lidem u nás se líbí a přináší mnoho dobrého.

Kdo je vlastně cílovou skupinou této knihy?  Cítím, že to budou zejména ženy a citliví muži, kteří knihu dostali jako dar – od ženy 😊. Knížka má za mně velmi silný ženský element. Moje inspirace pro knížku je větší balanc mužské a ženské energie.

 

Knížka bude bavit kreativce a hravé nátury. Pro ty to bude velmi zajímavé a přijdou si na své. Naučí se něco nového o sobě i možnostech vnímání světa. Ale ti už kreativní a zvídaví jsou. Mindfulness je velmi užitečná pro lidi racionální a pragmatické. Ti jdou k poznání trochu jinou cestou. Nevím, zda právě pro ty, pro které by mohla být kniha nejvíce přínosná, její jednostranné zaměření pouze na hravé techniky neodradí.

Za mně na závěr. Berte vše o mindfulness a berte i tuto knížku. Skládejte si znalosti, povědomí i metody mindfulness. Je to každopádně skvělá cesta, jak jít dnešní světem, učí nás skvělé věci. Učí nás přístup k životu, který stojí za to žít.

Knížka od Grady: https://www.grada.cz/ted-a-tady-10025/

Více o osobním růstu: https://www.alferia.cz/ted-a-tady-10025/