Mindfulness je důležita schopnost a umění. Jsem rada součástí projektu a dekuji za důvěru, Katko

Kasha Ko !Mindfulness z mnoha úhlů pohledu, k různým účelům, v podání osobností s příběhem a bohatými zkušenostmi, velmi pestrá a výživná nabídka. Těším se a jsem rada součástí tzv. Seniorské party 😂👍🙏
Jana Kastnerová další Drahokam Mindfulness On-line kongresu http://www.mindfullife.cz/kongres/
Moje blízká duše…Jak vypadá náš rozhovor z pohledu třetí osoby?
Když se potkají dvě psychoterapeutky Jana a Kasia v rozhovoru, tak se stáváme součástí něčeho pozoruhodného. Můžeme se jako tiší pozorovatelé účastnit sdílení poznání odborníků přes lidskou duši. Dozvídáme se, jak mindfulness obohacuje terapii a jak terapie obohacuje mindfulness. Jak je mindfulness využitelné na milion způsobů a že může být bránou do rozšířeného stavu vědomí. Nasloucháme zvědavě sdílení o individuální práci s klienty. A ukazuje se, že mindfulness je především dobrá a živná půda pro terapii i pro život, o kterou je dobré pečovat a která pomáhá řešit životní problémy. A že mindfulness dává terapii bezpečné mantinely, které nás v procesu ochraňují.
V rozhovoru však ženy poukazují na důležitý poznatek, že psychoterapeutický vztah je zcela nenahraditelný v osobní práci na sobě a že některé věci nelze vymeditovat. Terapie otevírá dveře a okna sebepoznání, mindfulness může pomáhat tomuto intimnímu procesu, ale nemůže jej nahradit. Obě terapeutky mají touhu šířit osvětu, že terapie má být především prevencí a že lidé by měli na terapii nahlížet především jako na cestu osobního rozvoje.
V závěru máme úžasnou příležitost užít si krásnou meditaci, kterou nás Jana s laskavostí sobě vlastní provede.
http://www.mindfullife.cz/kongres/ rezervujte si své míatecko zdarma tady