Dne 1. dubna 2016  proběhlo měření zdravotních hodnot v rámci Go Healthy Event společnosti DHL. Jednalo se  již o několikáté hromadné měření pro zaměstnance DHL s důrazem na kontrolu zdraví v čase a s možností konzultace dlouhodobých výsledků. Zázemím pro tuto akci byla stanoviště Balance Centrum a psychologa, podporující zaměstnance k využití služby telefonických konzultací v oblasti psychického zdraví. Na stanovištích probíhalo měření a odborné konzultace se specialisty z oboru medicíny a zdravovědy.

Měřily se hodnoty  krevního tlaku a srdečního tepu, dále probíhalo měření cukru v krvi, měření na váze a následovaly konzultace výsledků o specifických tělesných parametrech a hodnotách. Součástí programu bylo i měření zraku a měření v oblasti vlivu UV záření, na které navazovala konzultace. Posláním měření bylo zjištění aktuálních hodnot, srovnání těchto hodnot s hodnotami měřenými v minulosti. Na závěr proběhlo předání informací o možnostech prevence a řešení případných potíží v dané oblasti.

Děkujeme za projevenou důvěru v naše služby a naši společnost. Věříme, že budeme v této oblasti nadále spolupracovat, a to směrem ke zlepšení zdraví vašich zaměstnanců a vaší firmy.