Nedělní seminář na téma Funkční medicína a výživa. Další zajímavá inspirace pro práci Balance Centra, protože psychika má ve zdraví člověka moc důležitou roli. Potvrzení důležitosti týmové spolupráce odborníků a významu celostního vnímání člověka pro jeho zdraví i psychickou spokojenost. Děkujeme MUDr. Jan Vojáček za profesionální a poutavou přednášku, Janě Rosa Kriváňové z Akademie léčivé výživy za vytvoření příležitosti k setkání, a také mojí Janičce Jana Hajžmanová, která mi v týmu roste na opravdu skvělou odbornici v oblasti výživy.