Jsem Aneta, studentka magisterské psychologie, lektorka, konzultantka psychického zdraví, maminka ale ještě nejsem, leč mě tato tématika nejen z profesního hlediska zajímá. Následující příspěvek vychází ze zajímavého zahraničního článku o mateřské dovolené a o tom, jak ji ženy prožívají.  Některé z nás se na toto období nesmírně těší a doufají, že již brzy přijde čas, který se budou věnovat pouze a jen svému „drobečkovi“ a dokáží se zcela bez obtíží oddělit od svých pracovních povinností. Věřím ale, že se mezi námi najdou i takové ženy, které si dost dobře nedokážou představit, že by najednou měli přestat chodit do práce a věnovat veškerou svou pozornost a energii výchově dítěte a péči o domácnost.  Možná i reálně uvažují, že by tento úděl a nárok na placené volno v podobě následné rodičovské dovolené raději přenechali své drahé polovičce. V každém případě je ale žádoucí se na toto období dostatečně připravit a to nejen věcně a informačně, ale také i psychicky. 

Téma mateřství, které bylo ještě v nedávné minulosti tématem čistě ženským, se díky lámání společenských bariér začalo dotýkat i mužů a to nejen díky homosexuálním párům, které touží po adopci dítěte. Máme zde i otce na rodičovských dovolených, muže (hovoříme o 1-3% české populace), kteří se rozhodli nastoupit na rodičovskou dovolenou, tedy vzít si pohádkově dlouhé a bezstarostné volno. Ti, o kterých je řeč, však vědí své…Stejně tak i vědečtí badatelé a odborníci diskutují o problematice zdravého mateřství, zaobírají se oblastmi nejen kvalitního raného vývoje dítěte, ale také zvládáním a prožíváním matky. Přicházejí s novými výzkumy a zjištěními, které v rámci svých studií objevují a prokazují. O nových objevech a zjištěních se pak můžeme dočíst v různé odborné, či populárně naučné literatuře.

Zajímavý článek nabídl americký online magazín ScientificAmerican.com, který se zaobírá problematikou psychického prožívání a sociální podpory matek na mateřské dovolené. Autor článku zde uvádí, že 10-15% žen ze západních zemí na mateřské dovolené trpí závažnými symptomy poporodní deprese (jsou klinicky diagnostikovány). Není však pravdou, že by zbylých 85-90% žen procházelo mateřskou dovolenou bez jakýchkoli příznaků psychického strádání, vyčerpání nebo chorobného smutku. Toto období, a to zejména pro prvorodičky, je bezpochyby nesmírně náročnou až zátěžovou situací. Každá milující matka jistě touží po tom, dát svému dítěti plnou pozornost a péči, zanedbává své vlastní potřeby (spánek, pravidelná strava, odpočinek) pro maximální naplnění potřeb svého dítěte. Je to přirozený pudový projev lásky, který v sobě neskrýváme jen my lidé, ale i ostatní živočišné druhy pečující o svá mláďata. Čímž se ale v živočišné říši vyjímáme, je doba, po kterou naše dítě potřebuje nepřetržitou péči a starost. Tak se mnohdy stane, že žena (nebo muž), která stráví poměrně dlouhou dobu na mateřské a později rodičovské dovolené (až 4 roky), vypadne ze svého běžného okruhu lidí, které pravidelně potkávala nejen v práci, ale i v rámci zájmových aktivit.  Kvůli plnému 24 hodinovému úvazku je nezvládá pravidelně realizovat, a tak se jí razantně zužuje okruh sociální podpory a zdrojů, které jsou právě v tomto období tak významné a důležité pro zachování duševní pohody a harmonie.

Autor článku tento fakt podkládá výzkumy vědců, kteří se zaobírali sociální podporou a jejím vlivem na depresivní projevy matek na mateřské dovolené. Bylo zjištěno, že matky, které byly zaopatřeny dostatečnou sociální podporou, měly až o 75% menší sklony k depresivním příznakům, než matky bez sociální opory. Dále pak článek poukazuje na jednotlivé aspekty sociální podpory, která může nabývat vícero podob, ať už ve formě věcné výpomoci, podpory emoční, informační nebo čistého a mocného ocenění. Všechny tyto aspekty podpory ze strany druhých mají vědecky prokázaný pozitivní vliv na celkové zdraví a duševní rovnováhu maminek.

Jaké jsou Vaše zkušenosti? Co považujete za klíčové v sociální pomoci druhých? Je pro Vás zásadní emoční podpora, ocenění, nebo raději uvítáte pomocnou ruku a praktické rady? Budeme rádi, když s námi sdílíte svůj názor!

Pokud se nacházíte v podobně náročné situaci a není, kdo by Vám dodal dostatečnou podporu, neváhejte nás kontaktovat nebo nás navštivte. Balance centrum je tu pro Vás!

Autor příspěvku: Aneta Unzeitigová (Balance Centrum)

Odkaz na původní článek: http://www.scientificamerican.com/article/motherhood-can-be-a-lonely-place/