Společnost DHL s námi spolupracuje již od roku 2012. Jsme partnerskou společností při organizování Dnů firemního zdraví. Díky propojení odborníků společností AFSZ, a.s., Kasty s.r.o. a Balance centra jsme schopni realizovat různorodá zadání našich klientů. Děkujeme DHL za pěknou referenci, děkujeme za důvěru v naše služby a naši práci.  Těší nás, že Dny firemního zdraví vytvořili dobrou základnu i další spolupráci v oblastech firemního zdraví a rozvoje.  Balance Centrum dále realizuje například telefonické konzultace v oblasti psychického zdraví a  dny s psychologem ve firmě.