Dne 15. března 2016 proběhl na centrální pobočce KB v Praze zážitkový seminář na téma Regenerace psychiky v rámci dne zdraví pro zaměstnance. Semináře, který připravila Mgr. Jana Kastnerová, se účastnilo cca 15 zaměstnanců a jeho záměrem bylo zdůraznit medicínský pohled na fungování lidské psychiky z pohledu neurověd a propojit tyto poznatky s vlivem na psychické zdraví a možnosti jeho regenerace. Techniky a metody semináře vycházely z klasických konceptů relaxačních technik, avšak s přihlédnutím k nejnovějším výzkumům a trendům a s aplikací na aktuální potřeby zaměstnanců velkých firem a korporací.

Zaměstnanci v průběhu semináře pracovali aktivně a spolupracovali při nácviku zážitkových technik i v rámci diskuse.  Na základě zpětných vazeb nám účastníci semináře sdělili, že pro ně bylo setkání s psychologem ve firmě přínosné. Měli možnost se podívat na svůj život z jiné perspektivy, jeden ze zaměstnanců se dokonce vyjádřil tak, že „mu to otevřelo oči“.