Jedna z nejsilnějších vlastností, která člověka dovede k úspěchu. Můžeme být nadaní, můžeme být talentovaní, můžeme mít skvělé kontakty, vzdělání i kapku toho štěstí – to vše je dobré. Velmi dobré. Avšak pokud nám chybí ta jedna ingredience – cílevědomost, budeme svůj úspěch vařit mnohem déle. A třeba si ho nakonec ani nevychutnáme…

Cílevědomý člověk se někdy také popisuje slovy jako „houževnatý,” „vytrvalý,” „s tahem na branku…” Má jasnou vizi, ví, co chce a také je připravený čelit překážkám. Pokračuje i přes obtíže. Je nasnadě, že takový vytrvalec je v životě úspěšnější než někdo, kdo má sice hlavu plnou nápadů, ale při prvním problému se ulekne a zastaví. Cílevědomost však také neznamená zkostnatělost. Cílevědomý člověk ví, že nastanou situace, kdy bude nezbytné stát se flexibilním. V jakémkoli podnikání se situace na trhu rychle mění. Stejně tak je to v jednání s lidmi. Cílevědomý člověk vezme změny v potaz a přizpůsobí program tak, aby dosáhl svého. Z toho vyplývá, že cílevědomost nemusí nutně znamenat hrubou sílu nebo prvoplánovou dravost. Účinnější jsou někdy jemné diplomatické schopnosti, díky kterým lze úspěšně kormidlovat i v těžko zvladatelných vodách.

Životní cíle každého z nás jsou různé. Je efektivní, když je dokážeme jasně pojmenovat a vytyčit ve třech oblastech života – v oblasti osobní, soukromé a profesní.

Osobním cílem je vše, co se dotýká přímo nás samých – dovedností, schopností, kondice, ale i hodnot a vývoje charakteru. Pro někoho tak cílem může být cílem sport až do vysokého věku. Pro druhého to bude celoživotní vzdělávání. Pro dalšího pak třeba péče o morální bezúhonnost…

Soukromý cíl se váže na naše vztahy. Patří sem rozhodnutí pro manželství, single život, nezávazné románky, ale i naše propojení s přáteli a rodinné vazby. Někdo si vytyčí jako cíl usmířit rozhádanou rodinu. Další touží po pěti dětech. A někdo se dětí zcela dobrovolně vzdá.

Profesní cíl se pak točí okolo pracovního života a kariéry jako takové. Uvažujeme o našich vlohách, které by došly naplnění ve vhodném zaměstnání. Zacílíme na společenský status, který chceme zastávat, na příjem, který chceme vídat na výplatní pásce…

Když si v každé z těchto oblastí vytyčíme cíl a zformulujeme ho, vnese to do naší každodenní činnosti více jasu. Ještě lepší než ústní formulace je pak psaná forma. Když si svoje cíle zapíšeme a vizualizujeme, náš mozek je stimulován silněji. A pokud si takto zapsaný seznam cílů pověsíme nad pracovní stůl nebo ho dáme někam, kde ho budeme mít několikrát denně na očích, podvědomě budeme stále myslet na to, čeho chceme dosáhnout. A co je v podvědomí, to má obrovskou sílu. „Jen si ty cíle nedávejte na ledničku. Ty pry pak jdou k ledu.“ …. 🙂