V září se uskutečnila velká sportovní událost firem v České republice, již 15. České národní hry. Součástí byla také zajímavá a praktická přednáška trojice mužů, se kterých jeden je nedílnou součástí Balance Centra. Jiří Kastner vedl tu část, kde si přišla na své psychika, Jan Caha se chopil výživy a fitness těla byla doménou Davida Egydyho.