Balance Centrum bylo přizváno do expertní skupiny, která má za cíl metodicky uchopit problematiku Psychosocialnich rizik na pracovišti a pracovní stres. Téma obrovské a složité ale tak důležité! Má přímý dopad na spokojenost a zdraví. Naději dává složení skupiny z odborniku na tato témata z oblasti psychologie, zdraví, BOZP, zástupci z legislativy, státního zdravotniho ústavu, ministerstva práce a sociálních věci, ministerstva zdravotnictví, z řad zaměstnavatelů jsou zde pozice z oblasti BOZP, ergonomie a fyziologie práce, zaměstnaneckého zdraví s pod. Dneska skupinu hostil SZÚ a debatilo se hutně. Díky Lucko , že tě máme v týmu, jsi v této oblasti obrovským přínosem a zkušeností. Jsme u důležitých věci, naše práce dává smysl. Díky tyme Balance Centra!!