2014    Zahajujeme spolupráci na projektu diagnostiky a hodnocení managementu pro dva závody výrobní společnosti O-I Manufacturing. Zhotovujme dotazník na míru, účastníme se osobně zadávání dotazníků, hovoříme s manažery v rámci strukturovaných individuálních pohovorů, vyhodnocujme materiály k posouzení shod a rozdílů v hodnocení podřízenými a sebehodnocení, navrhujeme plány rozvoje. Realizujeme vzdělávací kurzy na témata motivace, odpovědnost za společný výsledek, komunikace a vedení lidí ve výrobní firmě. Vedeme individuální koučovací setkání s klíčovými manažery. Garantem vzdělávání, osobního rozvoje a koučinku je Jiří Kastner, garantem psychodiagnostiky a osobnostních pohovorů je Jana Kastnerová. Aktivně spolupracuje naše kolegyně Lucie Horníková.